Bericht van de Keizerlijke Gazet uit Oustpost 47

Hoezee waarde landgenoten!

Na heldhaftig optreden van de Keizerlijke soldaten is een belangrijk reliek, de staf van Keizer Laoghairn, weer in het bezit van ons glorieuze Keizerrijk. De Staf was op lafhartige wijze ontvreemd uit ons prachtige kapitaal door een horde onbeschaamde elven. De zwaarbewapende schurken maakten tijdens hun vlucht door ons mooie land vele weerloze kinderen slachtoffer. Deze werden gebruikt als schild of erger.

Verraad

De Imperiale strijdkrachten die recentelijk weer betrekking hebben genomen in het oude fort in Outpost 47, werden bericht dat de vijandelijke horde langs het dorp zou trekken en ze alert moesten zijn. Als eerloze honden probeerden de elven door de bossen te sluipen, terug naar de donkere krochten van het kwaad. Hoewel elven zich roemen dat ze geruisloos en zonder spoor een bos kunnen doorkruisen, zijn ze geen partij voor het superieure speurwerk van de dappere Jäger Kommando’s! De verraderlijke vuilakken werden enige kilometers van het dorp gevonden. Van de kinderen echter was geen spoor. Met huid en haar verslonden!,

Overwinning

Vergevingsgezind en vredelievend als onze landgenoten zijn, werden de harteloze elven de kans geboden zich over te geven en de Staf over te dragen. Echter reageerden ze door honend met de Staf te paraderen en ons heilige Keizerrijk te beledigen. Onmogelijk de torenhoge wrok nog langer te negeren werd met ongekende woede de aanval ingezet. Een tsunami van geweld ontstak en de grond onder de voeten van onze strijders werd als een moeras dieprood doordrenkt van bloed. De puntoren kenden nog nooit zo’n tegenstand en wenden zich tot hun verwerpelijke magie. Respectloos en schaamteloos violeerden ze hun gevallenen door ze te laten herrijzen als slaafse marionetten en wederom ten strijde te sturen tegen onze kloeke kameraden. Geschokt maar onverschrokken werden deze gruwels neergeslagen en met hernieuwde inzet werden de bosduivels verslagen en de Staf van Laoghairn heroverd. Een glorieuze overwinning! Trots en met gepast eerbetoon is de Staf door onze heroïsche helden mee teruggevoerd naar Outpost 47.

Voorwaarts

Een groep dieven kan een natie niet stoppen. Dappere, onversaagde landgenoten, wij zullen zegevieren in de rechtvaardige oorlog van nationale eenwording. De elven hebben geen antwoord op onze kracht. Na onze agressieve maatregelen ze zouden er goed aan doen om deze waarschuwing in gedachten te houden. Het Imperium zal zijn vijanden genadeloos afstraffen met verpletterende vergeldingsacties. De Triomf is nabij! Hoezee! Hoezee! Hoezee!