Teaser 4 (Omen XXX) – De Laatste Stappen

Op plateau bekend als Aguavista was het uitzicht altijd schitterend. Op goede dagen kon je de schittering van de torens van Torquil zien, en de masten van de schepen in Puerto de la Muerta. Vealvilla strekte zich uit onderaan de uitgestrekte rotspartijen. Een aardig deel van de hardbevochte grens tussen Keizerrijk en de Noorderlijke Allianties is zichtbaar, en dat maakte deze plek een populaire voor de generaals van de Allianties. Ook Keizer David de Grote voerde enkele van zijn belangrijkste veldslagen vanaf hier aan.

Vandaag is het uitzicht anders. Vanaf deze hoogte is het einde goed te zien. De torens van Torquil zijn niet meer. Puerto de la Muerta licht voorbij de cirkel van dichte mist, die in de nacht felrood opkleurt als teken van de vuurzee die er in verstopt zit. En Vaelvilla… Ilona wil er niet naar kijken, maar ze haalt opgelucht adem als de wind eindelijk draait, en daarmee de geluiden en de geuren van een stad die in het einde valt eindelijk verdwijnen. Alleen het geluid van de dicterende stem blijft over, een monotone bas, zachtjes ondersteund door het gekras van meerdere pennen.

(meer…)

Lees meer

Omen logo
Omen logo
Omen logo

Teaser 1 (Omen XXX) – Tamara Blackeye schrijft

Geachte dorpelingen,

Het lijkt nog niet zo lang geleden dat jullie mij hebben gered uit de krochten van Holgers Hold, maar inmiddels is er veel gebeurd. Dorpen en steden zijn verdwenen en tijdens mijn reis heb ik veel verloren zien gaan. Het einde is waarlijk in aantocht.

Laat mij beginnen met een korte samenvatting, want in mijn reizen heb ik geleerd dat de aandachtsspanne soms korter is dan zelfs de jongste dwergen. Op de 21e dag van de 10e maand van het jaar 3991 kom ik naar jullie dorp, met 13 scherven die de kracht hebben om de nieuwe wereld vorm te geven. Aan ieder scherf zal een voorwerp gebonden worden, dat symbool staat voor iets dat krachtig zal zijn in de nieuwe wereld. Ik breng twee gidsen mee, die jullie de kans zullen geven bijzondere voorwerpen op te halen. Ik vraag jullie een festival te organiseren, waarin kandidaat-voorwerpen voor de scherven getoond worden, en alles waar ze voor staan gevierd wordt. Dit festival zal eindigen met de Ceremonie der Scherven, waarin ik de scherven zal verdelen. Dit alles zal in deze brief uitgebreid uitgelegd worden.

(meer…)

Lees meer

Omen logo

Teaser 4 (Omen XXIX) – De weg naar Esperanza

Twee jaar… Ruim twee jaar. Lange tijd ben je weg geweest. Lange tijd heb je gedacht dat je niet meer terug zou keren. Na die ene nacht, zo onverwacht, dat het gevecht opeens leek om te keren. Dat de eeuwige winnaars plotseling verloren. Dat er geen mogelijkheid voor onderhandeling bleek. Na die ene nacht ben je niet meer terug gekeerd. Maar je gedachten zijn nooit helemaal weg geweest. Je hebt daar zo veel meegemaakt. Zo veel achter gelaten. Zo veel nog te ontdekken.

(meer…)

Lees meer

Omen logo

Teaser 3 (Omen XXIX) – De Heilige Madrina

In de restanten van haar eigen geest kijkt Madrina naar de leegte om zich heen. Net nog waren daar anderen, vreemdelingen voor haar, die op de golven van haar gekte naar haar toe gezwommen waren. Ze kon zich niet meer herinneren dat ze geroepen had, maar ze moet het gedaan hebben, want de vreemdelingen waren gekomen. Ze kon zich niet herinneren dat ze een visioen de wereld in gestuurd had, maar ze moet het gedaan hebben, want daarin kwam ze hen tegen, en daarin zit ze nu nog zelf.

(meer…)

Lees meer

Omen logo

Teaser 2 (Omen XXIX) – Alton Calitri

“Marille, mijn liefste, kom eens zitten.”

“Ik heb geen tijd, schat. Alton heeft zijn getrouwelingen bij-een geroepen, en ik kan niet te laat komen.”

“Daar gaat het me nu juist om. Kom, het duurt niet lang.”

“Roald… Moet dit écht nu? Ik ben binnen het uur terug, dan…”

“Marille, alstjeblieft. Ga zitten.”

“Pfah! Maar houdt het dan kort!”

(meer…)

Lees meer

Omen logo

Teaser 1 (Omen XXIX) – De Zon

De oorlog is bijna overal. Er zijn geen landen meer die zich terug kunnen trekken. Ook de stadsstaat Benice voelt de gevolgen, want hun alliantie met de Ivoren Toren kan niet alles buiten de grenzen van hun landen houden. Zelfs in deze duistere tijden gaat de dappere redactie van de stadskrant De Zon nog door met publiceren, en weten ze het nieuws lekker luchtig te houden. In deze editie; een mix van nieuws uit Benice en nieuws uit de wijde wereld, die ook bewoners van alle andere delen van de wereld aan zou kunnen gaan… Nu, verkrijgbaar bij handelaren over de hele wereld: De Zon!

Lees meer

Omen logo

Teaser Omen XXVIII – Wijsheid

Soms handelden ze alsof de geest zich verstopte in de verste uithoeken, om niet te hoeven zien wat het lichaam deed. Niet dat hij het ze kwalijk nam: Met alles wat hier gebeurde, was er soms maar weinig tijd om na te denken, en alleen tijd om te handelen. Verrassingen brachten herhaaldelijk paniek, en in paniek vergaten de stervelingen iedere wijsheid die ze ooit bezitten, en handelden ze op gevoel. Het was niet zijn manier, maar hij had al lang geleerd dat het dorp nog veel tijd nodig had voor het Wijsheid zou snappen.

(meer…)

Lees meer

Omen logo

Teaser Omen XXVIII – Ariana

“Niemand kan ons nog bevrijden,” fluisterde ze zo stilletjes mogelijk tegen de jongen naast haar, “niemand behalve wijzelf.” Hij leek amper te reageren op haar woorden. Zijn doffe ogen staarden haar aan, en schudde pas na een paar tellen zijn hoofd. “Wij zelf ook niet,” fluisterde hij, angstwekkend luid in de doodstille ruimte.

(meer…)

Lees meer