Catrion – God van Lot, Tijd en Illusie

Catrion is misschien wel een van de oudste goden, maar ironisch genoeg verloren gegaan door de jaren heen. Bards spreken en geschriften schrijven over Catrion met volle glorie. Echter weet geen van hen het ontstaan van deze teksten. De wijsheid die je kunt vinden in deze teksten helpen je verder op je eigen pad, want het lot is en blijft een blinde en onoverwinnelijke kracht die je bewandeld op het pad van de snede van het zwaard.

Catrion is altijd afgebeeld als een persoon met een half gezicht bedekkend masker. Sprekend met een bedenkende rustige stem, geeft Catrion zijn kennis.

Degene die contact met Catrion krijgen zullen zeggen dat ze een visioen hebben gehad maar van welke periode is onduidelijk. Want Catrion geeft zijn wijsheid prijs via het heden, verleden en toekomst. Men denkt dat Catrion dit doet om de illusie te wekken dat je het lot in eigen handen hebt. Maar de priesters die met Catrion gaan geven aan dat door goed te luisteren je je eigen pad kan smeden in het verhaal van de Tijd.

Het symbool van Catrion is het halve masker.

In dit boek leren we over de goddelijke weg, het pad van Catrion. Dit is een goddelijk plan dat door de hele menselijke soort moet worden nageleefd. Dit plan betekent alles waarop we hebben gewacht, om te kunnen “redden” wat we ook doen of niet doen, in tijden van angst of geluk, het enige wat we kunnen doen en doen wat we willen voor nog vele jaren.

Het plan is dat we de wereld op elk moment en op elk niveau na die tijd kunnen ‘redden’. Naarmate de tijd verstreek, zouden de mensheid en het bovennatuurlijke worden verteerd door een overstroming en onze soort zou zich daaraan moeten aanpassen als een collectieve inspanning om een lang en welvarend leven te leiden. Het verhaal van het boek begint met een visioen van een toekomst die heel anders is dan het heden, slechts vele jaren daarvoor, dat veel aspecten van het menselijk leven heeft die veranderd zijn ten opzichte van voorgaande tijden.

Priester Jeremias du Bergaal, dienaar van het Scriptorum