De Sutri

De Sutri zijn een verzameling van stammen die leven in de nabijheid van de vulkaan Aviana. Ooit leefden ze op de eilanden uit de kust, rondom een andere vulkaan. Maar een geweldadige uitbarsting van die vulkaan maakte het leven daar volledig onmogelijk. Sterk verminderd in aantal zijn de Sutri toen aan het vaste land gekomen. Hier hebben ze altijd veel onrust onder de andere bevolking veroorzaakt. De Keizer zorgde er succesvol voor dat die positie veranderden: Hij vroeg hen als bondgenoten in de strijd, en in ruil daarvoor hebben ze nog steeds bijzondere rechten binnen de landen van het Hertogdom Breedewater. Het zorgde er ook voor dat hun traditie van het ‘raiden’ afnam, omdat na de vereniging van het rijk alle omliggende landen hun bondgenoten waren.

Het leven van de Sutri draait om de vulkaan. De Aviana geeft leven, en is daar dank voor verschuldigd. Elke stam brengt regelmatig offers aan de Aviana, en de waarde van die offers bepaalt de positie van de stam. Zo is telkens een andere stam de hoogste, en veranderen de levens van de Sutri continu. Ze prijzen deze veranderingen, want het leven is niet stabiel, en wie vastroest zal nooit gelukkig zijn. Toch hebben de stammen allemaal hun eigen manier van leven, die over de jaren en de veranderingen in macht niet essentieel veranderen. En ook over de stammen heen is een gelijkenis: Iedere stam wordt geleid door een Jarl, die ondersteund wordt door een Ellri (de stamoudste), een Freya (de moederfiguur die gaat over het algemeen welzijn) en de Gothi (de belangrijkste priester).

Momenteel is de machtsverhouding tussen de stammen als volgt:

  • De Iganti zijn de sterkste stam. Zij zijn altijd al handelaren geweest. Hun lange traditie, die doorgaat tot het ontstaan van de stam, heeft geleid tot grote rijkdom. Mede daarom staan ze al bovengemiddeld lang bovenaan, omdat ze veel hebben om te offeren.
  • De Brendika zijn de tweede stam. Ze staan bekend om hun goede defensieve linie, een traditie die al jaren van vader op zoon en moeder op dochter wordt doorgegeven. Reizende Brendika zijn altijd welkom in de legers van Hertogen en Graven, en zelfs de Keizer heeft enkele Brendika in zijn persoonlijke wacht opgenomen.
  • De Vesta zijn goede strijders, maar nog betere ambachtslieden. Ze zijn erg gefocussed op gebieden waar ze goede grondstoffen kunnen halen, en reizen soms ver de gevaarlijke bergen in voor de beste metalen. Sommige Vesta proberen handelsrelaties met de dwergen op te zetten, tot frustratie van de familie Klinkhamer in Benice.
  • De Vahni zijn de meer mystieke stam, een geduchte tegenstander in de strijd omdat zij groot vertrouwen ehbben in hun zieners. Iedere ziener die in deze stam geboren wordt, wordt van jongs af aan getraind om hun gave te gebruiken in de strijd. Helaas eindigt dit vaak al snel in de zienersgekte, waarna de ziener geofferd wordt aan de vulkaan.
  • De Hourik worden van jongs af aan gemotiveerd aan niets anders te denken dan de zegening van de vulkaan. Van alle stammen doen zij nog het meest aan het ‘raiden’, het binnenvallen van vijandige landen om aan offers en grondstoffen te komen. Het levert hen de meeste problemen op met het Keizerrijk, want wat zij als vijandig zien, is vaak eigenlijk een landgenoot.
  • De Udip zijn een stam die erg goed zijn in één ding. Ze maken de beste schilden van alle Sutri. Het maakt ze een lastige vijand om tegen te staan, maar ook een stam die weinig gedaan krijgt.
  • De Takamaa staan al lange tijd onderaan in de machtsverhouding, omdat deze stam niet meer bij de vulkaan woont. Na de vulkaanuitbarsting is deze stam een andere reis aangegaan dan de rest van de Sutri, waardoor ze nu in het dorp Oudeschacht leven. De laatste jaren is de vriendschap tussen de Takamaa en de rest van de Sutri wel weer wat gegroeid.

Iedere stam van de Sutri heeft andere Woads die ze op hun gezicht dragen om herkenbaar te zijn. Ook hebben ze allemaal eigen tekens, die ze veelal op hun schilden of kleding dragen. Voor buitenstaanders is het vaak een totaal onbegrijpbaar allegaartje aan lijnen en kleuren.