Hertogdom Amsdan

Het Hertogdom Amsdan was het laatste stuk land dat de Keizer veroverde in zijn jonge jaren. De lokale bevolking bood hevig verzet tegen elke inperking van hun vrijheden. Uiteindelijk werd de overwinning hier ook niet op militair vlak behaald, maar door uitgebreide gesprekken tussen de afgezanten van de Keizer en de lokale heersers. Volgens geruchten kwam de doorbraak in de gesprekken toen een jong kind de onderhandelruimtes binnendrong en aan de verzamelde menigte vroeg: “Maar waarom kunnen we niet allemaal sámen spelen?” Of dat de werkelijkheid is, of een mooi verhaal verspreid door de vele priesters van Het Kind in deze contreien zullen we nooit weten.

Sinds de aansluiting bij het Keizerrijk gaat het voorspoedig met Amsdan. Ver van het hart van het Keizerrijk is het leven goedkoper, maar de betalingen voor bescherming van de grens zijn niet minder. En aan die grens hoeft eigenlijk weinig te gebeuren, want op enkele dorpen na is er geen leven te vinden ten westen van Amsdan. Het geld dat overblijft geeft de lokale adel maar wat graag uit aan feesten voor de bevolking, of aan verbeteringen van de leefomstandigheden. Men zegt dat ieder huishouden in Amsdan genoeg reserves heeft om gasten aan hun tafel te ontvangen, en dat de deuren altijd openstaan.

Het Wapen van Amsdan onder de familie Van Ams

Toch is niet alles alleen maar mooi en vrolijk in dit Hertogdom. Er wordt gefluisterd dat er een vloek ligt over het geslacht Van Ams: Na Hertogin Lotte van Ams, de eerste die de titel kreeg, is er geen enkele opvolger geweest die de volwassenheid bereikt had voor de voorganger overleed. Oftewel, de Hertogen van Amsdan worden niet oud. Hoe ze zich ook omringen met dokters, magiërs en priesters, iets lijkt hun lot te bezegelen. Veelal enkele jaren nadat er een opvolger op de wereld is gezet gebeurt er een tragisch ongeluk, een ziekte of een moord. Toch blijft de familie van Ams zorg dragen voor haar landen, en zijn ze geliefd bij de inwoners, misschien juist wel omdat ze de last van deze vloek zonder klagen op zich nemen. Ook de huidige Hertogin, Vrouwe Nelleke van Ams, is nog niet volwassen. In de traditie van haar familie is ze al wel verloofd, en wel met een neef van de Hertog van Gresham.

Het Hertogdom is verdeeld in drie Graafschappen: Graafschap Umgrim onder Graaf Umgrim, Graafschap Spring onder Gravin Spring, en Graafschap Eichenzweig onder Graaf Eichenzweig.