Hertogdom Breedewater

In het Hertogdom Breedewater werd de Keizer geboren, en de grenzen van het huidige Hertogdom waren ooit de grenzen van het land waar de Keizer koning was. Toen zijn land verder groeide hield hij de grenzen van dit gebied intact, en installeerde hier de eerste Hertog Breedewater, een van zijn trouwste volgelingen. Maar de troon van de Keizer zelf is ook altijd in dit land blijven staan, en bijna de helft van de inwoners van dit Hertogdom wonen in de rijkshoofdstad Torquil.

Het leven in Breedewater is niet perse makkelijk. De bergen werpen lange schaduwen en een koude wind over de landen. De grond is hard en niet bijzonder vruchtbaar. Langs de Ethlinn komt veel handel, maar de meeste schepen stoppen enkel in Torquil, waar alle belasting direct naar de Keizer gaat. Het Hertogdom beschermt geen buitengrenzen van het Rijk, en krijgt daar dus ook geen financiële bijdrage voor. Het maakt het een van de armere gebieden, maar dat maakt de inwoners niet minder trots. In hun ogen is het harde leven een kleine prijs om te betalen om zo dicht op de Keizer te mogen leven. Want in dit Hertogdom wonen de meest fanatieke volgelingen van het Godenkind. Overal zijn tempels voor de Keizer te vinden, in elk dorp is de stem van een Priester te horen. De wet wordt hier bijzonder trouw nageleefd, en overtredingen worden keihard afgestraft.

Het Wapen van Breedewater onder de familie Breedewater

Toch zijn er genoeg sporen te vinden van een tijd vóór de Keizer. Een belangrijk voorbeeld is elfenhaat. Al in de eeuwen voor de Keizer geboren werd, waren de inwoners van deze landen erg duidelijk in hun meningen over elfen: De puntoren zijn minder waard, slechts zinnig als slaven die de kleine klusjes opknappen. Nog steeds is het niet ongewoon om geketende elfen te zien die de harde grond omploegen of de vloeren boenen. Binnen de wetten van het Keizerrijk worden ze amper beschermd, aangezien die veelal betrekking hebben op enkel mensen. Ook de huidige Hertog, Heer Frits Carlos Breedewater, staat absoluut niet bekend als een elfenvriend. Maar hij is een sterke leider die het respect van zijn volk keer op keer verdiend, en hoewel zijn haar al lang grijs is lijkt hij nog niet van plan om het stokje door te geven aan zijn zoon.

Het Hertogdom is verdeeld in drie Graafschappen: Graafschap Lindenboom onder Graaf Lindenboom, Graafschap den Bock onder Graaf Den Bock en Graafschap Emelisse onder Graaf Emelisse. Ook bevinden zich binnen het gebied van dit Hertogdom drie bijzondere gebieden: De hoofdstad van het rijk, Torquil, de protectoraatstad Saldrad en het uizonderingsgebied van Sutri Stad.