Hertogdom Brenna

De inwoners van Brenna zijn maar jaloers op één ding: Dat Torquil niet in hun Hertogdom ligt. Dit gebied is van oudsher erg loyaal aan het Keizerrijk, en was één van de eerste gebieden die de Keizer veroverde toen hij zichzelf Koning noemde in het huidige Breedewater. De loyaliteit van Brenna is duidelijk te meten in de wapens en de manschappen die ze afleveren. Hertogdom Brenna mag gerust het militaire hart van het rijk genoemd worden. Alleen de dwergen hebben betere mijnen en produceren betere zwaarden, maar niemand traint betere soldaten. Vanuit alle Hertogdommen komen jonge recruten hierheen om te leren wat het is om te vechten in dienst van Keizer, Hertog of Graaf. Het levert de inwoners van het gebied rijkdom op, maar daar geven ze weinig om. Geld wordt uitgegeven om beter te zijn in die dingen waar ze al goed in zijn. Veel tijd voor plezier nemen ze hier niet; ze halen hun vreugde uit goed werk, en gaan daar ook op feestdagen stoïcijns mee door.

Het is, gezien het karakter van de inwoners van Brenna, niet vreemd dat vanuit het naburige dwergenrijk een hoop reizigers komen, en soms ook blijven hangen. Van oudsher is dit Hertogdom rijk aan dwergen onder de inwoners, en in de wetten is al lang verankerd dat een dwerg dezelfde rechten heeft als een mens, binnen de grenzen van het Hertogdom. Ze worden gewaardeerd om hun vakmanschap en kennis, en de meeste openbare plekken zijn goed ingericht op hun fysiek. Het is dan ook het enige Hertogdom waar enkele ingangen naar de tunnels van het dwergenrijk bekend zijn en niet zwaar bewaakt worden. Toch zijn de mensen nog in de meerderheid, en door eeuwenoude tradities zijn ook de meeste posities van macht in handen van mensen.

Het Wapen van Brenna onder de familie Jarsuk

Oorspronkelijk was ook het Hertogelijk Huis van Brenna een mensenhuis. Helaas sloeg het noodlot zo’n 75 jaar geleden toe in deze eeuwenoude familie. De zus van de toenmalige Hertog was de eerste die ziek werd. Een scherpe koorts bekroop haar, en al snel was ze aan bed gekluisterd. De vrouw van de Hertog verzorgde haar persoonlijk, maar de gevolgen waren niet best; ook de vrouw werd ziek. En hoewel zij geïsoleerd haar ziektebed doorbracht, werd niet veel later ook de Hertog zelf ziek, kort daarna gevolgd door hun kinderen, en zelfs het ene kleinkind. Binnen één week tijd lag de gehele familie in het ziektebed, eenzaam en alleen uit angst voor verdere besmettingen. De adviseur van de familie, een dwerg die jaren daarvoor met een grote groep vrienden uit Holger’s Hold was gekomen, reisde direct af naar Torquil, om de hulp van de Keizer in te roepen. Die stuurde zijn beste genezers mee, en adviseurs om de familie-adviseur te helpen het Hertogdom te besturen. Er wordt gezegd dat op de nacht dat de Keizer herrees, zijn eerste zorg was om zijn zegen uit te spreken over de zieke familie Brenna. Maar helaas, het mocht niet baten. Het nieuws had hem nog niet bereikt, maar enkele nachten daarvoor waren ze allen overleden. Enkele dagen later maakte de Keizer bekend de adviseur van de Brenna’s, een dwerg genaamd Burmag Jarsuk, tot nieuwe Hertog te benoemen.

Sindsdien zijn de Hertogen van Brenna dus de dwergen van het geslacht Jarsuk. Onduidelijk is of zij altijd al een Vaderhaard vormde, maar deze dagen staat de Hertog van Brenna in ieder geval bekend als De Patriarch, oudste van zijn Haard. De familie Jarsuk heeft het werk van de Brenna’s trouw doorgezet en steunt de Keizer met sterke militaire macht. Toch fluistert men dat de Keizer met zorgen naar deze hoek van zijn rijk kijkt, want niemand kan de trouw van de familie Brenna evenaren…

Het Hertogdom is verdeeld in twee Graafschappen: Graafschap In Den Boom onder Gravin In Den Boom, en Graafschap van Randwijk onder Graaf van Randwijk.