Hertogdom Esgard

In de tijden vóór het Keizerrijk was het grootste deel van het huidige Hertogdom Esgard al verenigd als één land. Het huidige Graafschap Von Ribbentopf stond indertijd bekend als het Weilenreich. Veel van de huidige bestuurscultuur in Esgard stamt nog steeds uit die tijd. Want hoewel het Hertogdom volgens alle officiële structuren bestuurd wordt door de Hertog vanuit Esgard-Stad, ligt erg veel van de macht bij de gildes die hun hoofdkwartieren nog steeds hebben in Weylin Stad.

Esgard kent talloze gildes. Volgens de overleveringen begon het ooit met gildes zoals veel grote steden kennen; Verzamelingen van vakmannen die de rechten hebben om hun vak uit te oefenen in dit gebied. Smeden, kleermakers, houtbewerkers, bakkers, leerlooiers, slagers, ga zo maar door: Esgard telt deze dagen meer dan 30 verschillende ambachtsgildes. Maar daar is het niet bij gebleven. Ook andere bevolkingsgroepen zijn zich gaan verzamelen in gildes, te beginnen met verschillende geloofsgroepen. Niet alleen priesters bevinden zich in zulke gildes, maar ook de meer fanatieke volgelingen van een god sluiten zich hier bij aan, en dragen bij aan het werk dat het gilde uitvoert. Zo werken het chirurgijnengilde en het gilde van Moira nauw samen om de genezingshuizen door het hele Hertogdom te beheren, bestaat het gilde van Shivaun uit verschillende groepen krijgers die zich inzetten voor militaire doelen die het gilde steunt, en kan men bij het gilde van Angharad zowel aankloppen voor een begrafenisplechtigheid als voor een paladijn die ondoden verjaagt. Uiteraard volgde op de geloofsgildes ook magiersgildes voor elementalisten en occultisten, en toen er ruchtbaarheid kwam aan een vrij geheimzinnig necromantiersgilde besloot ook de criminele onderbuik van Esgard zich te verenigen in dievengildes, moordenaarsgildes en ga zo maar door.

Inmiddels telt Esgard meer dan 70 verschillende gildes en is iedere volwassene die in het Hertogdom woont lid van gemiddeld van 1.3 gildes. Inschrijvingen bij de gildes zijn niet publiekelijk inzichtelijk (dankzij stevig aandringen van de minder legale gildes), maar in de Gildekamer van Weylin Stad wordt het totaaloverzicht altijd bijgehouden en worden jaarlijks kopieën verschaft aan de Hertog in Esgard-Stad. Dankzij het overzicht van inschrijvingen is op ieder moment bekend welke gildes het grootste zijn. De leiders van de tien grootste gildes zetelen samen in de Gilderaad, waarmee ze leiding geven aan de Gildekamer en zeer regelmatig adviezen en verzoeken sturen naar de Hertog. Officieel heeft de Gilderaad geen verdere macht, maar in de praktijk is gebleken dat de Hertog hun adviezen en verzoeken zeer zelden in de wind slaat. Het zou immers niet de eerste keer zijn dat het hoofd van de familie Van Esgarden een onfortuinlijk ongeluk krijgt, kort nadat hij tegen de Gilderaad in ging…

Het Wapen van Esgard onder de familie Van Esgarden

De eerste Hertog van Esgarden was geen inwoner van het Weilenreich. De Keizer besloot de gebieden rondom Esgard-Stad met het Weilenreich samen te voegen in de hoop de structuur gelijk te trekken met de rest van zijn rijk, maar de familie Van Esgarden kende de landen aan de overkant van de Ethlinn en trokken een iets ander plan. Om conflict met de gildes te voorkomen maten ze zichzelf een voornamelijk ceremoniële rol aan, en besteden ze veel aandacht aan het legitimeren van de gildes. Zo werd de familie bij de meeste gildes al snel geliefd. Toch zijn de Hertogen van Esgard nooit tandloos geweest. Al vroeg besloten ze om de stad Overleeg weg te halen bij het Graafschap von Ribbentopf, om enige balans te herstellen. Ook werd de Gilderaad aan enkele wetten gebonden, om enige balans te behouden. Dankzij politiek slim spel wisten de Hertogen van destijds zulke beslissingen niet met hun leven te bekopen. Ook de huidige Hertog, Otto van Esgarden, speelt het politieke spel vaardig. Hij wordt hierin bijgestaan door zijn vrouw Ida, de jongste dochter van Graaf von Ribbentopf, die tevens als leider van het kleermakersgilde plaats neemt in de Gilderaad. Het koppel is bij de gemiddelde bevolking weinig geliefd, aangezien ze weinig gezien worden, maar ze hebben het samen voor elkaar gekregen flink meer macht bij de Hertog te leggen dan ooit gelukt is in Esgard, en dat heeft ze de waardering van de Keizer opgeleverd.

Het Hertogdom Esgard is opgesplitst in twee Graafschappen: Graafschap Von Ribbentopf onder Graaf von Ribbentopf, en Graafschap Uberlehr onder Graaf Overleeg-Garten.