Hertogdom Estuaire

Het Hertogdom Estuaire wordt het meest gekenmerkd door de rivierdelta van de Ethlinn, bekend als Ethlinn’s Fingers. De rivier heeft haar eerste afsplitsing op het punt waar de Hertogdommen Brenna, Breedewater en Estuaire elkaar raken, en vertakt zichzelf daarna in een zestal grote en ontelbare kleinere takken voor het de zee vind. Vooral in die kleinere vertakkingen weten handige lieden vaak goud te filteren uit het zand dat de rivier meeneemt. Dit goud is de oorsprong van de bijnaam van het gebied (Vingers van Goud, of Goudvelden), en ook de oorsprong van de eeuwenoude rijkdom van dit gebied.

Tegenwoordig is het niet meer alleen het goud van de Ethlinn dat rijkdom brengt in Estuaire. Ook handel speelt een belangrijk aandeel in deze tijd. Veel van het handelen binnen het Keizerrijk gaat over water, en veel van het verkeer over water gaat over de Ethlinn. Heel Estuaire heeft daar voordeel aan, omdat de wateren van Ethlinn’s Fingers niet makkelijk begaanbaar zijn en het vooral de kapiteinen uit deze gebieden zijn die hier succesvol navigeren. Vooral de schepen van Benice hebben hier groot succes mee, al hoort deze protectoraatstad technisch gezien niet bij Estuaire.

Maar naast goud en handel groeit de rijkdom ook simpelweg omdat niets meer geld aantrekt dan geld. Estuaire staat bekend als het meest luxueuze gebied van het rijk, en langs haar kusten hebben de grootverdieners en adellieden uit het gehele land hun vakantiewoningen staan. Zo zijn er enkele weken per jaar dat het politieke hart van het Keizerrijk zich opeens lijkt te verplaatsen naar de kusten van Estuaire, en er in Torquil relatieve rust is. De rest van de tijd worden sommige gebieden in Estuaire enkel bewoond door personeel dat leegstaande huizen onderhoud, en ordetroepen van de Hertogin die zorgen dat er geen dieven binnendringen.

Het Wapen van Estuaire onder de familie Doigt’or

De eerste Hertog van Estuaire kwam uit de gelijknamige familie Estuaire. Lange tijd leverde deze familie de Hertog, maar in het jaar 3969 kwam hier een einde aan toen de enige erfgenaam jong stierf bij een jachtongeluk. Hiermee kwam de familielijn van Estuaire ten einde. Naar het schijnt was het met name de kleindochter van de Keizer die hem er van overtuigde om de verloofde van de jong overleden Hertog als nieuwe Hertogin aan te wijzen. Zo werd Fleur Doigt’or de nieuwe Hertogin, als leider van een vruchtbaar huis met vele takken vol gezonde kinderen, waarin de oudste vrouw de titel erft. Zij heeft de titel nog steeds, en het lijkt er op dat de bevolking het initiele wantrouwen over het verkrijgen van deze titel grotendeels vergeten is. Bovendien is haar dochter erg geliefd, dus het huis lijkt de Hertogelijke troon stevig te bezitten.

Het Hertogdom Estuaire is verdeeld in drie Graafschappen: Graafschap Valois onder Graaf Valois, Graafschap Bosonid onder Gravin Bosonid-Doigt’or en Graafschap Pueril onder Gravin Pueril. Ook bevinden zich binnen het gebied van dit Hertogdom de protectoraatsteden Ivoren Toren en Benice.