Hertogdom Gresham

Het Hertogdom Gresham is in veel opzichten een modelvoorbeeld van wat het Keizerrijk poogt te zijn. Volgens bijna alle historici heeft de Keizer zijn model van feodaliteit gebaseerd op het eeuwenoude systeem dat werd gebruikt in het voormalige koninkrijk van Gresham. Er gaan verhalen over de reis die de keizer in zijn jonge jaren maakte naar dit gebied, en geruchten dat hij zelfs een tijd onder valse naam rondreisde en zich voordeed als landloze ridder… Het is het soort verhaal dat graag verteld wordt in Gresham, waar verhalen hoog in het vaandel staan, maar ook alles net iets anders lijkt te worden gezien dan in de rest van het rijk.

Het Wapen van Gresham onder de familie Van Gresham

Gresham is een mooi en grotendeels kalm land. De grond is uitermate geschikt voor landbouw en het Hertogdom ligt gunstig voor de handel, ingeklemd tussen de twee grote rivieren van het westelijke rijk. De glooiende heuvels en oude wouden zijn inspiratie voor menig schilder en de oorsprong van menig verhaal. Ook de inwoners van Gresham vertalen vaak verhalen en sprookjes, en voor ieder belangrijk ding kennen ze wel een sprookje dat hun draai op de werkelijkheid weergeeft. Vraag een inwoner maar eens naar de legendes over Moeder Tristeza, Koning Rystill, Ridder Doran en Haldor de Vijand-God; je hebt gegarandeerd een avond lang verhalen die alle kanten van het leven lijken te belichten. Sommige zouden zeggen dat de inwoners van Gresham dromers zijn of te veel fantasie hebben, anderen zeggen simpelweg dat ze hier anders naar het leven kijken, met wellicht veel plezier.

Niet alleen verhalen staan in hoog aanzien. Ook eer en glorie zijn belangrijk in Gresham. Bijna iedereen die in deze landen opgroeit droomt er van om de wijde wereld in te trekken, als ridder, troubadour of tovenaar. Bijzonder veel lieden van lage komaf doen dit ook, vaak met verrassend succes. De adel in Gresham is niet bang om jonge lieden die goede daden doen al snel tot ridder te slaan, dus je struikelt in deze landen over de landloze ridders. Zij leven van de Hertogelijke Majordomus, een systeem dat door het gehele hertogdom berichten deelt over onheil, dreiging of problematiek en geld betaald voor de oplossing hiervan. En als dit niet genoeg oplevert kan iedere ridder natuurlijk ook nog zijn aantreden maken bij een van de vele toernooien, waar de liefde van het volk evenveel waard is als de prijzenpot voor de winnaar. Tussen dit alles door lopen de troubadours die de verhalen verspreiden langs het gretige volk. Wie goed oplet kan een van de vele mysterieuze tovenaars zien rondlopen over de markt, ongetwijfeld op zoek naar ingredienten benodigt voor de occulte taken die uitgevoerd worden. Iedere inwoner is verstandig genoeg afstand te houden van zulke figuren, want iedereen weet: Een tovenaar kan zomaar vlam vatten. En voor wie dit alles nog niet genoeg spanning is, zijn er ook de nog de verhalen over de roofridder Niehe, die vooral de inwoners van het Wikkelwoud de stuipen op het lijf jaagt.

Het Hertogelijk huis van Gresham kent een wonderlijke geschiedenis. Volgens de verhalen van de inwoners van Gresham werd de lijn van het Hertogelijk huis onderbroken ten tijde van een burgeroorlog, waarin alle erfgenamen de dood vonden, en de vijand van het huis de Hertogelijke kroon brak en in de wateren bij Sedrun gooide. Maar uit die watere kwam een mystieke vrouw, gedragen door mist, die de hersmeedde kroon aan een weeskind gaf. En dit kind voegde zich bij de legers van de overleden familie en met haar overwonnen ze. Zo werd de jonge Aurora de Hertogin van Gresham, en haar nazaten bezitten de troon nog steeds. De huidige Hertog, de jonge Jan Primus, ook bekend Als Gambrinus van Gresham, is nog te jong om zelfstandig te regeren, maar is toch al zeer geliefd bij zijn volk. Tot zijn 17e levensjaar is er een moeder regent en raad van advisuers actief om hem te steunen in het dagelijks bestuur en het contact met de keizer te onderhouden, al wordt gezegd dat de jonge Hertog de stem van de Keizer al meermaals gehoord heeft.

Het Graafschap is verdeeld in drie Graafschappen: Graafschap Annesley onder Gravin Annesley, Graafschap Fairfax onder Graaf Fairfax en Graafschap Harley onder Gravin Harley.