Het Elfenrijk

Het elfenrijk bestaat nu uit twee soort elfen; de Hoog-elfen en de Woud-elfen. Vroeger waren er alleen de Hoog-elfen, toen gewoon elfen genoemd, maar die tijden herinneren de elfen zelf nog amper. De hoog-elfen hadden een ondergeschikte rol in de samenleving tijdens de hoogtijdagen van het keizerrijk. De hoog-elfen leefden als tweederangsburgers in de sloppenwijken van de steden, vaak werkend voor een hongerloontje. Maar de hoog-elfen hielden vol, verlangend naar de tijd dat zij nog een grootse samenleving waren. Het is daarom ook geen verrassing dat toen het keizerrijk uit elkaar gevallen was de hoog-elfen al bijna direct georganiseerd waren. Onder leiding van Ylyndar trokken de meeste hoog-elfen naar het noordoosten om de oude ruïnes van Iltharion nieuw leven in te blazen. Vanuit daar groeide het rijk als nooit tevoren.

Zo bestaat het rijk van de Hoog-elfen uit de volgende steden.

  • Iltharion – De hoofdstad van het Elfenrijk. Hier heerst de Ylyndar Familie.
  • Esarion – Esarion is de tweede stad van de Ylyndar Familie, deze is overgenomen door de Kyndel Familie om geruchten van de Ylyndar familie te voorkomen.
  • Silverpeaks – Silverpeaks is meer de militaire gelegen stad van het Elfenrijk. Hier komen de elf soldaten vandaan. Deze zijn te herkennen aan hun Blauwe armband met het teken van Silverpeaks aan hun linkerarm. De soldaten worden opgeleid door de Edansyr Familie.
   Daarnaast verdient Silverpeaks bijzondere aandacht omdat het de enige stad is waar de hoog-elfen andere volkeren laten wonen, uitzonderingen hier en daar nagelaten. Tijdens de grote exodus kregen de elfen hulp van mensen die hun goed gezind waren en zijn meegetrokken omdat zij hun leven in Laoghairnon niet meer zeker waren. Echter, mensen zouden mensen niet zijn als ze binnen dertig jaar niet vergeten waren wat hun band met de elfen was en ze ruzie gingen schoppen om de grens van een graanveld. Om deze reden is besloten alle mensen en andere vreemdelingen in Silverpeaks te laten huisvesten, zodat de elfen die geen gedoe willen, zonder problemen in andere steden kunnen wonen.
  • Nithf – Hier heerst de Eriladar Familie al vele jaren.
  • Elryus – Hier heerst de Filarion Familie, ze hebben Elryus gesticht omdat ze het niet eens waren met de Ylyndar familie over bepaalde zaken. Ondertussen hebben de Filarion en Ylyndar families het bijgelegd en hebben nu weer goede buren aan elkaar.
  • De grijze toren – de verbannelingen van de hoog elfen worden hier heen gestuurd. Je wordt verbannen als je iets gedaan hebt tegen het elfenrijk. Een reden kan zijn het rijk ten schande brengen, over het vernietigen van de kunst en cultuur van het rijk. Het gebied rondom de Grijze Toren is een grote, dode vlakte. Er zijn amper dieren te vinden, alleen het kleinste ongedierte overleeft. Zelfs magie krijgt hier geen grip op de wereld: Magiers, priesters, druides, ritualisten, ze zijn allemaal volstrekt krachtloos zodra ze de vlakte betreden.

Iedere Stad in het rijk is vertegenwoordigd door een senator. Deze senatoren zijn verkozen door de elfen uit elke stad. Samen met de koning zitten zij in een senaat om het reilen en zeilen van het koninkrijk te regelen. Zo zijn er nu onder andere senatoren van oorlog, landbouw, cultuur en educatie. De koning eigent zichzelf niet meer inspraak toe dan de senatoren, hij treed echter wel op als voorzitter.

Onderdrukking en magie
In het keizerrijk werden de elfen zwaar onderdrukt, en werden elfenkinderen altijd gedood zodra ze magische potentie toonde. Dit begon echter te veranderen toen de eerste niet mens werd toegelaten tot de raad van dertien in de Ivory Tower. De dwerg Dwyrna Jobarsdochter (de ‘uitvindster’ van de magische runen) streed voor gelijkheid van vrouwen en andere rassen binnen de toren. Het duurde een paar mensen generaties voordat haar idealen regel werden, wat betekende dat de Ivory Tower geen elfenkinderen meer doodde (wat het begin was voor afwijkende wetten voor deze stad).

Terwijl de elfen in regel gelijk waren in de Ivory Tower, zeker toen het haarzelf uitriep tot zelfstandige Stadstaat, was in de praktijk niet goed terug te zien. De elfen magiërs voelde zich vaak achtergesteld. Voor de meeste elfen was het dan dus ook vanzelfsprekend dat ze naar Iltharion trokken toen deze stad zo goed als hersteld was. Zij hielpen de stad te maken tot de glorieuze pracht die het nu is en begonnen elfenkinderen te onderwijzen in de magie. Heden heeft het koninkrijk zijn eigen magiecultuur opgebouwd, voor een groot deel beïnvloed door oude geschriften.

In veel mensensteden worden de elfen nog steeds onderdrukt. In de meest zuidelijke steden is er van onderdrukking geen sprake meer, maar wel wordt er nog steeds gediscrimineerd. De Ivory Tower en Benice zijn de enige steden die de hoogelfen wettelijk als gelijk ziet, maar Benice is de enige die deze wetten handhaaft.

De Woud-elfen
Vaak proberen de verbannelingen van de Grijze toren uit de greep van de Hoog-elfen te ontglippen. Als dit gebeurt komen zij vrij in de natuur terecht. Hierdoor ontstonden ook de Woud-elfen. Omdat ze uit deze greep van één rijk proberen te ontglippen zijn ze verdeeld geraakt in hun uitingen. Door de tijd heen versplinterde zij steeds meer en tegenwoordig zijn er diverse stammen van woud-elfen elk met een eigen gebied en geschiedenis. De stammen komen zelden buiten hun gebied, alles wat zij nodig hebben om te kunnen overleven vinden zij in de natuur. Het is daarom ook niet verwonderlijk dat zij nogal schuw zijn ten opzichte van buitenstaanders. Mocht je hen te vriend maken dan kunnen zij je alles leren over de paden van Rystill en de natuur. Door hun schuwheid zoeken zij zelden de confrontatie op met andere, maar zij die de natuur vernielen moeten oppassen. Zelfs het sterkste staal kan niet op tegen de tijdloze krachten van de natuur.

De woud-elfen hebben zich altijd afzijdig weten te houden tussen de spanningen van de hoog-elfen en het keizerrijk. Ze leven overal, ook buiten de grenzen van de rijken, en zijn tegenwoordig in grote getalen in de Wilde Landen te vinden.  De laatste tijd worden er echter steeds meer woud-elfen in de steden van de mensen en hoog-elfen gezien. Dit zou betekenen dat ze zich toch weer veilig wanen in de steden.