Ivoren Toren

Een enorme stenen toren bekleed met Ivoor, met bovenop een eeuwig brandend vuur: De Ivoren Toren is van mijlenver te herkennen. Niemand herinnert zich nog wie de toren gebouwd heeft en waarom, maar de aantrekkingskracht van het magnifieke gebouw is niet te ontkennen. Al sinds mensenheugenis komen hier elementaire magiërs samen om hun kennis te delen; al sinds er over geschreven wordt staat deze plek bekend als de voornaamste universiteit van de bekende wereld.

Magie, dat is de specialiteit van de Ivoren Toren en de stad er omheen. Met name elementaire magie, maar andere magiesoorten zijn ook welkom… Als het maar niet spiritueel is. Voor veel inwoners van de Ivoren Toren staan de goden lijnrecht tegenover de kracht van magie: Zij houden zich liever vast aan de onveranderlijke, onpersoonlijke kracht van de elementen. De tempels die hier gevestigd zijn, zijn klein en moeilijk te vinden. Maar de universiteit denkt breder dan de elementen: In de afgelopen tweehonderd jaar zijn ook de Occulte magiesoorten erg aanwezig, en hebben elk een eigen faculteit gekregen.

Het beheersen van magie wordt gezien als een teken van sterke persoonlijkheid en een goede opvoeding. Vooraanstaande families in de stad doen er alles aan om de magie sterk in het bloed te houden, en het is niet ondenkbaar dat een kind zonder enige aanleg plotseling verdwijnt. Talentvolle kinderen uit de armere wijken die verder van de toren zelf afliggen, worden gered van hun betreurenswaardige omgeving en onder toeziend oog opgevoed tot sterke magiërs, gesponsord door één van de huizen met oude, magische bloedlijnen.

Ook de heerschappij van de stad ligt in de handen van sterke magiërs. Eenieder die de rang van Meester der Magie behaald, heeft zeggenschap over de Ivoren Toren en de onderdanen, al is het uiteindelijk de verkozen Grootmeester die de ware leiding heeft. Zelfs het Keizerrijk houdt hier rekening mee: De Ivoren Toren is een van de zeer weinige plekken waar de titel van Graaf niet aan een bloedlijn gekoppeld is, maar aan een verkozen instituut.

De Meesters leggen sterke druk op de stad om alle kennis over magie in handen te krijgen, en zien het verzamelen van talenten als een belangrijke taak. Niet voor niets handelen ze graag met de Sutri en onderhouden ze contacten met de Sjamanen aan Dara; deze volkeren hebben van oudsher sterke magie in hun bloed.

De huidige Grootmeesteres en Gravin is Greta van Fluitersslag. Ze is één van de zeer weinige die vier verschillende magiesoorten beheerst, een bron van roem op zichzelf. Maar ook haar ambitieuze persoonlijkheid heeft haar bekend gemaakt in de landen waar de Toren contact mee heeft. Ze besteed veel van haar tijd aan het uitbereiden van de invloed van haar stad en universiteit, en het doen groeien van de leerlingenaantallen. Er gaan geruchten over aankopen van torens in Torquil, Amsdan en Weylin Stad, waarin dependances opgezet zouden kunnen worden. En ondertussen besteed de Gravin nog altijd tijd aan haar eigen ontwikkeling. Er wordt gefluisterd dat ze de eerste persoon in de geschiedenis wil zijn die vijf magiesoorten beheerst, hoe gevaarlijk dit ook moge zijn.

De Meesters van de Ivoren Toren hebben vaandels in de Kleur van hun Magiesoort, waarop de Toren zelf staat afgebeeld. De Grootmeesteres, en dus de stad, hebben op het moment een rood/beige vlag, staande voor de kracht van lava die zij als eerste beheerste.