Keizer David Laoghairn

Officieel portret van Keizer David.
Het is verboden zijn gezicht af te beelden.

In Torquil zetelt Hij, de Keizer, en heerst hij met oneindige Ambitie en Discipline, als curator van de mensheid.

Het vlees geworden Licht, Godenkind Keizer David. Het top punt van menselijke ambitie en discipline, de Curator der mensheid, regeert zijn heilige keizerrijk vanaf zijn vergulde troon in Torquil. Vanuit daar schijnt zijn licht als een stralend baken van potentie op de mensheid neer. Als een brandende zon leidt zijn voorbeeld de mensheid tot hun geboorterecht. In het keizerrijk is zijn heilige woord wet en zijn wet heilig. Hoewel veel van de bestaande hertogdommen een vorm van zelfbeschikking genieten, is in het keizerrijk het geloof en de staatplicht verenigt in heilige belegging. Namens de mensheid erft hij als godenkind de wereld en al dat heilig is zal in zijn aanzicht bestaan.

In het dagelijks leven sporen de priesters van de keizer hun medemensen aan om zich met alles te wijden aan hun plichten en daarin hun hoogst mogelijke potentie te bereiken, in dienst van het keizerrijk, zoals het heilige licht hen is voor gegaan. Geen taak is te klein of te laag voor zijn volgelingen, het is in het perfectioneren van iemands eigen bekwaamheid dat zaligheid gevonden word. Het leven van priester in dienst van de Keizer is getekend door discipline en de plicht om de ambities van hun commune tot wasdom te laten bloeien in zijn eeuwig schijnend voorbeeld. Zijn paladijnen reizen het land af om heidenen te bekeren tot zijn licht, en te wijzen op hun ware plicht, opdat alle mensen verenigd zullen zijn onder zijn heilige bewind.

Vanuit de tempel van Torquil dalen zijn decreten als hymnes neer op zijn discipelen. De Adel, meest gezegend van zijn volgeling, horen zijn bevelen als uit de hemelen ten tijde van oorlog, beraad, en nood, en dragen hun taak als werktuigen van zijn heilige wil zelfzuchtig en dienstbaar. Onder het door geloof vorm gegeven bewind bestaat het keizerrijk in harmonie.