Het Keizerrijk Laoghairnon – Rijk der Mensen

Boven grote hallen waait trots een geel-zwart banier, fier en uitdagend. Hier regeert het keizerrijk, de zetel van gezag van de mensen, het machtigste rijk van deze wereld. Trotse inwoners zeggen dat dit ook het oudste rijk is, een eeuwig rijk dat bestond vanaf het moment dat de zon haar eerste licht op de aarde liet vallen, en zal bestaan tot de laatste keer dat de zon dat doet. Geschiedkundigen vertellen andere verhalen over het verleden, en wat de toekomst brengt is ongewis. Hoe dan ook: Het Keizerrijk is machtig en bepaalt veel voor iedereen die op deze wereld leeft.

De Keizer
David Laoghairn is nooit ‘gewoon’ mens geweest. Hij is, zo verkondigen zijn dienaren, het kind van Moeder Tristeza, sterfelijk geboren maar met het bloed van Goden in zijn aderen. Al in zijn tienerjaren begon hij met zijn levenswerk: Het verenigen van de landen van mensen. Nog voor zijn dertigste levensjaar werd hij gekroond tot Keizer David de Grote; niet veel later bereikte het Keizerrijk zijn huidige grenzen. Het is niet het einde van de plannen van Keizer David, want vanuit Torquil regeert hij nog jarenlang met ambitie en discipline. En op 95-jarige leeftijd sterft hij… Maar Het Kind kijkt neer op de wereld en heeft medelijden, niet met de Keizer zelf, maar met zijn onderdanen, die zonder hun leider zwakker zullen zijn. En dus geeft Het Kind een groot gift aan de mensheid: Hij geeft David de eeuwige jeugd. Bijna 65 jaar later blijkt dat de ambitie van de Keizer zelfs daar niet ophield. Toen Het Kind uit het pantheon wegstapte en Echo werd, stapte de Keizer omhoog. Zo is het dat Keizer David in werkelijkheid het Licht van de Goden werd, de Eeuwige God die vanuit zijn zetel in Torquil neerkijkt op de mensheid en zorgt dat zijn volk nooit zal eindigen.

Wil je meer weten over de Keizer? Klik dan hier.

De Feodale Regering
De Keizer zit op zijn troon, de wet is zijn woord, en zijn woord is wet. Volgens alle regels is de Keizer bij machte om over alles te beslissen, en er is geen enkele zaak waarin iemand tegen hem in kan gaan.

Toch is de Keizer niet de enige met macht in het Keizerrijk. Hij heeft zijn landen verdeeld over acht Hertogdommen, waar de Hertogen en Hertoginnen verantwoordelijk zijn. Zij verdelen op hun beurt hun landen weer over Markiezen en Graven. Waar nodig kan een Graaf ook nog land in leen geven aan een Baron. Zo is het rijk opgesplitst in vele kleine stukken land, die door één persoon geregeerd worden. Het is niet vanzelfsprekend dat de verschillende adelen makkelijk samenwerken. Er kan zelfs sprake zijn van ruzies die tot gewapend conflict leiden. Maar altijd geldt: De adellieden luisteren naar de Keizer, en als een conflict te groot wordt zal zijn woord er een einde aan maken.

Wil je meer weten over Feodaliteit? Klik dan hier.

De Hertogdommen
Het Keizerrijk telt acht Hertogdommen. Sommigen zijn overblijfselen van eeuwenoude landen, anderen zijn gevormd door de visie van de Keizer. Hoe dan ook hebben ze allen hun eigen geschiedenis en persoonlijkheid.

 • Hertogdom Amsdan staat bekend om haar progressieve houding op veel gebieden: Kunst, wetgeving, bouw, ga zo maar door. De inwoners vieren graag een feestje, en om de haverklap is er wel een reden voor een toernooi, een carnaval of een markt. Hertogin van Ams is nog jong, maar leeftijd is niet iets waar de inwoners van dit Hertogdom op neer kijken, en ze wordt op schouders gedragen. Wil je meer weten over Amsdan? Klik dan hier.
 • Hertogdom Breedewater is het hart van het Keizerrijk. Het volk hier is trots en hard als de bergen in wiens schaduw ze leven. Ze zijn streng in de leer en uitzonderlijk loyaal aan de Keizer, en worden hierin met stevige hand geleid door Hertog Breedewater. In dit Hertogdom is de ouden elfenhaat nog het meest in leven: Het valt geen enkele elf aan te raden hier alleen rond te reizen. Wil je meer weten over Breedewater? Klik dan hier.
 • Hertogdom Brenna is vanouds de militaire kern van het Keizerrijk. Hier zijn de mijnen en de smidsen, de grootste legerkampen waar iedere soldaat getraind wordt. Men is hier niet zo bezig met goden of magische krachten, liever houden ze zich bezig met hun eigen kracht. Niet onverwacht is de aanwezigheid van dwergen in dit gebied relatief groot. Het is zelfs het enige Hertogdom waar géén mens aan het roer staat. Sinds het onfortuinlijke einde van de familielijn Brenna is hier Hertog Jarsuk aan de macht, een dwerg die beter bekend staat als De Patriarch, wiens familielijnen terugvoeren naar diepe tunnels in Holger’s Reach. Wil je meer weten over Brenna? Klik dan hier.
 • Hertogdom Daralis is een van de minst bevolkte gebieden van het Keizerrijk. Langs de kusten van het Sedrun Meer leeft dit volk in relatieve afzondering en rust. Sommige buitenstaanders trekken hier naar toe om de eeuwige mistbanken rondom het meer te bestuderen, maar verder is er weinig reden voor toerisme. Hertog Daralis staat bekend als een verzamelaar van bijzondere kunst over de hele wereld, maar zijn privé-collectie wordt niet aan de wereld getoond, en ook hijzelf komt zelden buiten de muren van zijn stad. Wil je meer weten over Daralis? Klik dan hier.
 • Hertogdom Esgard is anders dan de anderen. Hoewel Hertog van Esgarden de officiële macht heeft, geeft hij veel vrijheid aan de leiders van de talloze gildes die zich in dit gebied bevinden. Bijna iedere inwoner van Esgard hoort wel bij een gilde. Er zijn de ambachtsgildes, maar ook gildes van paladijnen, wetenschappers en hobbyisten. Het ene gilde heeft meer invloed dan de andere, en dat geeft de gildeleden een bijpassende status. Wil je meer weten over Esgard? Klik dan hier.
 • Hertogdom Estuaire is ongetwijfeld de rijkste hoek van het Keizerrijk. Al lange tijd hebben de adellieden hier hun vakantiehuizen. Maar ook zij die niet met rijkdom geboren zijn, kunnen hier fortuin maken. Het gebied waar de Ethlinn zich in vele takken afsplitst wordt niet voor niets weleens de Goudvelden genoemd… De rivier voert goud met zich mee, niet alleen in het gruis maar ook op de schepen die op en af varen. Hertogin Doigt’or moedigt de handel maar al te graag aan. Wil je meer weten over Estuaire? Klik dan hier.
 • Hertogdom Gresham is volgens de verhalen een sprookjesachtig land. Misschien komt dat slechts door de fantasie van haar inwoners, of misschien is dit land simpelweg anders dan andere plekken. Hoe dan ook worden eer en glorie nergens anders zo hoog gehouden als hier, en staat de ridder nergens anders in gelijk aanzien. Door het hele rijk reizen de ridders van Gresham, hopende een naam te maken voor zichzelf, en zo glorieus terug te keren voor een van de vele toernooien die georganiseerd worden door de familie van de Hertog. Hertog van Gresham is nog minderjarig, en zijn moeder functioneert voorlopig als regent. Wil je meer weten over Gresham? Klik dan hier.
 • Hertogdom Vaelvilla is het gelovige hart van het Keizerrijk. Hoewel alle Goden een grote tempel in Torquil hebben, zijn veel van de hoogste geestelijken te vinden in Vaelvilla. Het grootste is de tempel van Angharad, hier ook wel bekend als La Santa Muerta. Bijna iedere inwoner van dit Hertogdom bezoekt regelmatig een tempel van deze Godin, om te zorgen dat de overledenen geëerd en herinnerd worden. Ook Hertog de la Muerta is een fanatiek aanhanger van Angharad, maar hij zorgt er voor dat alle tempels ruim baan krijgen in hun geloofsbeleidenis. Wil je meer weten over Vaelvilla? Klik dan hier.

De Protectoraatsteden
Enkele gebieden in het Keizerrijk gelden een uitzonderingsstatus. Hoewel ze binnen het gebied van een Hertogdom vallen, hebben ze recht op eigen bestuur zonder tussenkomst van een Hertog.

 • Torquil is de hoofdstad van het Rijk, waar de Keizer zetelt. Hier is de Keizer alleen verantwoordelijk, en is er geen enkel ander adellied dat macht draagt. Het grootste gebouw in deze stad is het Keizerlijk Paleis, ook wel bekend als de Tempel van de Keizer. De Tempel van Moeder Tristeza doet echter weinig onder aan het Paleis, en ook de andere tempels zijn indrukwekkende gebouwen. Wil je meer weten over Torquil? Klik dan hier.
 • Benice is de grootste handelsstad van het Rijk, gunstig gelegen aan de kust, de rivieren en in de nabijheid van het dwergenrijk. Grote handelshuizen regeren hier, en leggen enkel verantwoordelijkheid af aan de Keizer. Geld is de kern van het leven, maar op een duidelijke tweede plek in het hart van de Benicianen is de officiële sport van de stad te vinden: Boule! Wil je meer weten over Benice? Klik dan hier.
 • Ivoren Toren is een stad vernoemd naar het grootste gebouw tussen haar muren: Het hoogste gebouw van het rijk, de Ivoren Toren waarin de voornaamste magische universiteit van de wereld zich vestigt. Hier worden de kunsten van de elementen geleerd en onderzocht, en zetelen ook professoren der Occulte Kracht. De tempels hier zijn echter klein en lastig te vinden… Wil je meer weten over de Ivoren Toren? Klik dan hier.
 • Saldrad is de kern van de technologische ontwikkeling van het rijk. Eigenlijk is de hele stad één grote universiteit, gefinancierd uit de belastingen van het rijk, waar in naam van de keizer onderzoek gedaan wordt. Waar de interesse van de Keizer in Saldrad ooit begon rondom oorlogsmachines, profiteert het rijk inmiddels ook van verbeterde agricultuur, vervoer, bouwmethodes, en ga zo maar door. Wil je meer weten over Saldrad? Klik dan hier.
 • Sutri Stad is officieel geen protectoraatstad. Toch hebben de gebieden van de Sutri hun eigen regels en rechten, waar de Hertog over het algemeen geen inbreuk op maakt. Wil je meer weten over de Sutri? Klik dan hier.