Keizerrijk Laoghairnon

Boven grote hallen waait trots een geel zwarte banier, fier en uitdagend. Hier regeert het keizerrijk, de zetel van gezag van de mensen en het oudste en machtigste rijk. Maar de hallen zijn verlaten en de muren half bemand. Het eens onaantastbare keizerrijk is uit elkaar gevallen, en hoewel nog steeds machtig slechts een schaduw van zichzelf. In deze schaduw en in de hallen van het paleis vechten de laatst overgebleven hertogdommen om invloed aan het hof en macht voor zichzelf. Terwijl de hertogdommen naar binnen kijken, kijkt de keizerin naar buiten toe en haar ambitie is groeiende.

De keizerin
Het keizerrijk mag dan wellicht in de war zijn, keizerin Rachel Safira Laoghairn weet de weg. Zij zal het rijk bijeenhouden en weet ook hoe. Het rijk is door immers door keizer David in bloed gesmede en in bloed zal het opnieuw opgebouwd worden. Een snel geregeld grensconflict met de Elfen zetten alle hoofden dezelfde kant op en bracht de troon de overwinning en het vertrouwen deze ze nodig had. Maar onderwijl de feestende burgers in de hofstad hun kater proberen te overwinnen dwaald de blik van de keizerin naar het westen, richting de vrije hertogdommen, de vergane glorie van het keizerrijk en haar geboren recht om over alle mensen te regeren.

Het hof
Aan het keizerlijk hof zijn intriges aan de orde van de dag, kleinere en grotere Graven dingen naar de gunst van de troon en het verstevigen van hun positie in hun eigen hertogdom en ten aanzien van hun eigen hertog. Afgunstig van elkaar kent deze slangenkuil geen loyaliteit of samenhang, je wint zo lang je wint, totdat je een keer verliest. Het enige wat de graven hier bind is hun angst en de geruchten. De verhalen over diepe kerkers, zonder cellen. De keizerin heeft geen behoefte aan gevangenen, slechts aan gehoorsaamheid.

Hertogdom Mountainside
Trots en hard, in de bergen overleef je niet zonder geschaafde vingers en eelt op je hart.  Deze mensen zijn doeners met de Hertog Gerald Bergzijde voorop. De mountainsiders zijn stug, loyaal en vechters. Ze vormen de militaire kracht achter de keizerlijkere troon en zijn onwurwbaar en omkoopbaar. De vrije hertogdommen zien zij als afvallige en verwende prinsen, dieie hun eigen materiële gewin boven de nood van het mensenlijk ras hebben gezet.

Hertogdom The Fingers
Pragmatische handelaren, de steden van de Fingers getijen goed op de verdeelde hertogdommen buiten het keizerrijk, zacht is de zijde die zij levert aan de vrije hertogen die zich kleden als keizers en zwaar is het staal voor hun legers. Maar nog zwaarder zijn de karren die terugkeren met ruilwaar. Hertogin Theodora Con Laog weet maar al te goed dat haarhandel leunt op de veilige wegen en bescherming van het keizerlijke leger.  En zo lang het geld blijft binnen komen en het keizerlijke hof op afstand staat bevind ze zich in een ideale positie als economische en politieke liason tussen de keizerin en de vrije hertogdommen.

Hertogdom Brenna
Oud en ruw, het Hertogdom Brenna is een tonend voorbeeld van het oude keizerrijk. Wellicht ooit een zelfstandige staat geweest maar nu al zo lang onderdeel van het keizerrijk dat generaties aan locale adel niets ander meer kent dan het leven aan het keizerlijk hof. Vroeger omgeven door de andere keizerlijke hertogdommen was dit het hartland van het keizerrijk; een gemoedelijke boeren omgeving waar de seizoen zwaarder telde dan het keizerlijk kapittel. Maar nu treft zij zichzelf aan de grens en omgeven door vrij staten.

Wil je meer weten over Hertogdom Brenna? Klik dan hier.