Necromantie

Er bestaat geen grotere zonde dan deze zwarte kunst! Het is onnatuurlijk en tegen de wetten van de Goden en de Mensen. Eenieder die dit soort kracht probeert te gebruiken verdient een snel einde. Laat de doden hun rust kennen, zo simpel is het.

Arah Irwitt, priester van Angharad

Kracht is te vinden voor ieder die er naar zoekt. Ook op plekken waar men het niet verwacht. Waarom zou men de kracht van het heengaan niet gebruiken? Die gaat anders verloren. De doden kunnen ook na het heengaan nog bijzonder nuttig zijn.

Necromantiër, naam onbekend

Vaak wordt gedacht dat necromantiërs deze vorm van magie bedrijven voor eigen gewin. In sommige gevallen is dit juist, echter geldt dat voor alle vormen van magie. Bedrijvers van deze magie zien de dood niet als het einde van iets, maar als een nieuw begin. Een kracht op zich.

Elmer Tarendsoon in “Kronieken van het mystieke leven”