Teaser 1 (Omen XXX) – Tamara Blackeye schrijft

Geachte dorpelingen,

Het lijkt nog niet zo lang geleden dat jullie mij hebben gered uit de krochten van Holgers Hold, maar inmiddels is er veel gebeurd. Dorpen en steden zijn verdwenen en tijdens mijn reis heb ik veel verloren zien gaan. Het einde is waarlijk in aantocht.

Laat mij beginnen met een korte samenvatting, want in mijn reizen heb ik geleerd dat de aandachtsspanne soms korter is dan zelfs de jongste dwergen. Op de 21e dag van de 10e maand van het jaar 3991 kom ik naar jullie dorp, met 13 scherven die de kracht hebben om de nieuwe wereld vorm te geven. Aan ieder scherf zal een voorwerp gebonden worden, dat symbool staat voor iets dat krachtig zal zijn in de nieuwe wereld. Ik breng twee gidsen mee, die jullie de kans zullen geven bijzondere voorwerpen op te halen. Ik vraag jullie een festival te organiseren, waarin kandidaat-voorwerpen voor de scherven getoond worden, en alles waar ze voor staan gevierd wordt. Dit festival zal eindigen met de Ceremonie der Scherven, waarin ik de scherven zal verdelen. Dit alles zal in deze brief uitgebreid uitgelegd worden.

Het einde is in aantocht, en het zal niet meer lang op zich laten wachten. Maar een nieuw begin dient zich ook aan. Jullie dorp kent het geheim dat weinig stervelingen gehoord hebben; er zal een nieuwe wereld geboren worden uit de assen van onze tijd.

Een nieuw begin, dus, waarin jullie veel kunnen betekenen. Ik sprak de laatste keer dat jullie mij zagen over de scherven van het masker van mijn grootvader, Tagar Blackeye. Ik beloofde jullie terug te keren met deze scherven. Deze belofte kom ik na, op de 21e dag van de 10e maand van het jaar 3991.

13 scherven zal ik jullie brengen. 13 scherven die verbonden kunnen worden aan 13 voorwerpen. Deze 13 voorwerpen zullen het einde overleven en deel uit gaan maken van het nieuwe begin.

Ik heb jullie opdracht gegeven om deze 13 voorwerpen te kiezen. Denk goed na over deze voorwerpen. Iedere voorwerp dat mee zal gaan naar het nieuwe begin, zal deel uitmaken van iets veel groters. Zal iets veel groters representeren dan zomaar het voorwerp. 

Zie ieder van deze voorwerpen als een schilderij. Een schilderij dat een deel van het nieuwe begin vormt.

Zie het nieuwe begin als een grote hal waar honderden van deze schilderijen aan de muren hangen. Ieder schilderij apart is maar een klein onderdeel, maar samen vormen ze de grote hal van het nieuwe begin en een groter geheel. Wie in deze hal staat, en de kunst bewonderd, ziet daarin de nieuwe wereld.

In deze hal kunnen 13 schilderijen hangen gekozen door hen die nu, op de vooravond van het einde, de keuze maken: Jullie.

Ik weet dat jullie goede keuzes zullen maken, echter zijn er misschien voorwerpen waar jullie nog niet aan gedacht hebben. Op mijn reis om de scherven te gaan ophalen ben ik op vele plekken geweest en heb ik veel gezien. Er zijn 4 voorwerpen op reis die niet bekend zijn bij jullie en die een grote kans maken om een schilderij te vormen.  Voordat ik zelf zal arriveren in jullie dorp zal ik 2 van mijn meest vertrouwde vrienden naar jullie sturen om jullie te begeleiden naar 2 van deze voorwerpen. Het is aan jullie een keuze te maken welke voorwerpen jullie willen gaan ophalen om eventueel een schilderij te vormen en wat dat schilderij uiteindelijk zal representeren. Dit zijn de 4 voorwerpen:

 • Het boek van de Ivoren Toren,
  Het allereerste spellbook van de stichter van de Ivoren Toren, symbool voor ofwel de Ivoren Toren zelf, ofwel de macht van magiërs, ofwel de hoogtes van architectuur
 • De stamboom van de koning van de elven,
  symbool voor ofwel het elfenrijk, ofwel de invloed en macht en waarde van langlopende families, ofwel de liefde tussen de generaties
 • Het gebroken wapen van de eerste vrije hertog,
  het gebroken zwaard van de Hertog van Gresham, gebroken op het moment dat hij zichzelf tot eigen Vrije Hertog uitriep en zijn eigen wapen ging dragen. Symbool voor de vrije hertogdommen, ofwel verzet tegen falende heersers, ofwel symbool voor het maken van eigenzinnige en asociale keuzes
 • Een vingerkootje van keizer David,
  symbool voor het Keizerrijk, ofwel voor herinnerd worden na de dood, ofwel voor het verbreken en versplinteren van je macht na de dood, 

Vergeet niet dat de waarde die jullie aan een voorwerp toekennen het schilderij vormt en dat niet alleen grote schilderijen een wereld vormen.  Het kleinste schilderij, onderaan de muur is minstens zo belangrijk. Het draagt immers de schilderijen boven zich.

Daarom geef ik jullie een 5e mogelijkheid om een voorwerp te gaan halen. 

Niet ver van jullie dorp staat een boerderij, waarop een boeren familie woont. Voor de wereld lijken zij niet belangrijk, echter zonder hen en families zoals zij, zou de wereld instorten. Zij leveren het graan dat jullie dorp voorziet van brood. Zij leveren het voorwerp waarop alles kan rusten. Het bezwete shirt van de werker die tijdens zijn dienst instortte, symbool voor het fundament van arbeid waarop de wereld gebouwd is, symbool voor de onderdrukking van rijk versus arm, symbool voor nalatenschap en erfenis.

Maak dus een keuze; kies 2 uit deze 5, en haal deze voorwerpen op. Ook deze voorwerpen zullen kandidaat zijn voor de scherven.

Later op de avond zal ik zelf jullie dorp bezoeken voor de ceremonie van de scherven en de 13 voorwerpen kiezen waaraan ik een scherf zal verbinden. Ik vraag jullie om hier niet licht over te denken. Laat deze keuze omgeven worden door een festival, waarin wij alles wat waarde heeft vieren! Het is een kans om iedere scherf-kandidaat te presenteren in haar mooiste licht, om alle symboliek uit de doeken te doen, en om eenieder de warmte te laten ervaren die dit voorwerp de nieuwe wereld kan brengen. Laat er voedsel en drank gedeeld worden, laat er gedanst worden, organiseer gezamelijk een groots feest: Juist dit is het moment om alles van waarde in onze wereld te vieren, en in die feestelijkheid te vinden wat niet verloren mag gaan.

Gedurende dit feest zal ik jullie de kans geven om alle scherf-kandidaten te presenteren aan mij; om mij het voorwerp te tonen en haar symboliek uit te leggen. Er is geen grens aan het aantal voorwerpen dat jullie mogen presenteren. 

Wanneer de avond op haar einde loopt, zal ik een keuze maken, en zullen 13 voorwerpen verbonden worden aan 13 scherven. Hierna is het aan jullie om de voorwerpen, de scherven, en hun verbintenis te beschermen, tot het einde zich aandient…

Ik vertrouw op jullie wijsheid om de juiste keuze te maken. 

Was getekend

Tamara Blackeye