Teaser Omen XXVII – Het Nieuws

Hierbij de eerste teaser voor de volgende Omen, van 7 t/m 9 juni. Schrijf je snel in! En kan jij ook niet wachten tot het juni is? Schrijf je dan ook in voor de barmiddag op 23 maart.

Uit een Keizerlijk Nieuwspamflet verspreid in het gehele Keizerrijk:


Jare 3988
2e maan
Officiele nieuwsverspreiding in naam van Hare Majesteit de Keizerin.

Scheepsbouwers gezocht in Knokkelkaap

In naam van Hertogin Con Laog roepen de scheepswerven van Knokkelkaap capabele scheepsbouwers, leerling-scheepbouwers en aspirant-leerling-scheepbouwers op om zich te melden. Er zijn geruime hoeveelheden bouwers nodig. Vergoedingen zijn bovengemiddeld, voeding en onderdak voor bouwers en hun partners wordt voorzien, kinderen niet welkom.

Grensoorlog Brenna duurt voort
De onrust aan de grens van Hertogdom Brenna, waar de legers van Hertog van Brenna vechten tegen de manschappen van de verrader Leopold Indeboom en zijn bondgenoot, de gravin van Miadora (onderdeel van het afvallige Hertogdom Vaelvilla), gaat onverminderd door. Er is geen enkel gevaar voor inwoners van het Keizerrijk. Hertog van Brenna heeft slechts een klein deel van zijn legers ingezet, en houdt met de resterende manschappen de overige grenzen veilig.
Het moge duidelijk zijn dat het voortduren van deze schermutselingen slechts geduld wordt vanwege het inherente verzwakken van de verraders en afvalligen buiten de grenzen van het Rijk. De onvoorwaardelijke steun en inzet van Hertog van Brenna wordt geprezen aan het Hof, en er is geen twijfel mogelijk over de uiteindelijke victorie over de verraders.

Keizerlijk decreet: Vrij-mijn verbod in Mountainside
Het is per direct verboden voor eenieder om mijn- en graafwerkzaamheden uit te voeren in Hertogdom Mountainside. Alleen met directe toestemming van Hertog Bergzijde of één van zijn Graven mogen dergelijke werkzaamheden nog plaats vinden. Dit verbod is tevens geldig op persoonlijk grondgebied.

Lenteschoonmaak Torquil
Op de 10e dag na de 3e nieuwe maan van het huidige jaar zal de grote lenteschoonmaak van Torquil weer plaatsvinden. Alle inwoners worden er aan herinnerd ramen en deuren te sluiten, en gedurende de hele dag binnen te blijven, terwijl de Magiers van de Keizerin de straten en pleinen opschonen.