Tijd van Verandering

Delen uit het onderzoeks geschrift van Sulfar, “Verzameling van Mythen en Legenden van de Wereld”.


“Waar de dwergen eerst rond dwaalden over de wereld vonden zij het koud. Zij hadden niks met de wind en de regen. Zij verschuilden zich in de bergen om hier droog en uit de wind te zitten. De Elfen hielden juist van deze natuur en gingen wonen in de bomen die hoog reikten naar de magische hemel. De mensheid had niks met de koude aarde en winderige hoogte. Daarom bleven zij tussen de hemel en aarde om daar hun leven te beginnen.”


“In het begin was er niets, behalve de Elementen. De elementen hielden zoveel van elkaar dat ze elkaar stevig omarmden en nooit los lieten. En hierdoor zaten de elementen zo stevig vast aan elkaar. Uit deze kracht ontstond de wereld. Uit deze kracht ontstond tevens het duister. De elementen konden niets zien in het donker en konden zich nauwelijks bewegen. Elk element probeerde vrijheid te krijgen door te creëren. Uiteindelijk lukte het één element om met zijn creaties licht te maken. Uiteindelijk ging de wereld leven. Er begonnen bomen en planten te groeien. En alle andere creaties van de elementen konden zo ook hun ruimte vinden in deze levende wereld.”


“Een ander Scheppingsverhaal begint met oer-chaos. Dit is een bol, die in potentie de hele schepping in zich huist. Alle levenskrachten en energieën zitten hier in verweven en met de tijd rijpt deze bol. Als het moment daar is barst deze bol in duizenden stukjes. De lichte krachten stijgen op en vormen de lucht, de zwaardere krachten dalen neer en vormen de aarde. Zij verstrengelen zich daarna ook met elkaar waardoor er vlechten van krachten ontstaan. Uit deze vlechten komen de verschillende soorten van verschijnselen in de wereld. Het zijn de “tienduizend” dingen van de wereld.”